Política de Qualitat

La Direcció considera que la Gestió de la Qualitat és clau per al futur de FRIGORÍFICS FERRER, i per la seva excel·lència en el seu àmbit d’aplicació que és la “Manipulació, venda i distribució de productes congelats i peix fresc”. En aquest sentit, la Direcció es compromet en els següents punts:


  • Orientar tots els esforços de l’activitat a la satisfacció al client com a base de l’èxit, mitjançant la millora contínua.
  • Continuar liderant el sector a Catalunya, innovant i creixent de forma responsable i sostenible, i amb respecte al medi ambient.
  • Fomentar una actitud oberta, positiva i participativa entre tots els treballadors de l’empresa.
  • Dotar l’empresa de tots els recursos humans i formatius per aconseguir la màxima eficiència a cada una de les àrees de l’activitat.
  • Complir amb tots els requisits legals i normatius en matèria de seguretat alimentària i d’altres matèries que li siguin d’aplicació.

Gerència
a 18/02/2015